Så ändrar du bildspelets fart.

Du kanske vill ändra tiden det tar innan nästa bild visas i bildspelet. Om du bara har bilder bör du köra på en kortare tid och om du har text så bör du köra på en längre tid per bild.

Ändra tiden för varje bild genom följande steg:

1. Klicka på ‘Settings’-knappen (sv. ’Inställningar’)

Settings-knappen (sv. Inställningar) är den stora knappen längst ner åt höger i cssSlider, den som består av en slags växelikon som ligger mot en gul bakgrund.

2. Navigera till ‘Image settings’-fliken (sv. ’Bildinställningar’)

Navigera till ‘image settings’-fliken (sv. ‘Bildinställningar) när du väl har inställningar uppe genom att klicka längst upp på skärmen.

3. Använd dina sliders för att förändra fördröjning och varaktighet

Det finns två sliders i ‘Image settings’-fliken (sv. ‘Bildinställningar’). Ena heter ‘Delay between slides’ (sv. ‘fördröj mellan slides’) vilket ändrar hur länge bild visas. Den andra heter ’Effect duration’ (sv. ’Effekters varaktighet’) vilket styr hur lång tid övergångseffekterna pågår mellan bilderna.

Flytta runt dina slides tills att du har rätt antal önskade sekunder.

4. Klicka på ‘Apply’ (sv. ‘Verkställ’)

Efter att du har verkställt inställningarna så kommer du att se tidsförändringar för dina slides direkt i förhandsvisningsrutan.