Hvordan man ændrer slideshowets hastighed.

Det kan være en god ide at ændre det tidsrum, hver dias vises, før den erstattes med den næste dias. Hvis du blot har billeder, er det måske bedst med et kortere tidsrum, hvis du også har tekst, kan det være bedre med længere tid.

For at skifte varigheden or hver dias, skal du gøre det følgende:

1. Brug 'indstillings'-knappen

Indstillingsknappen er den store knap i nederste højre hjørne af cssSlider, der har et gear på en gul baggrund som ikon.

2. Naviger til 'billedindstillings'-fanen

Når først indstillingspanelet er åbent, skal du sørge for, at 'billedindstillings'-sektionen ved at bruge fanerne øverst på skærmen.

3. Brug sliderne til at ændre pauser og varighed

Der er to slidere på 'billedindstillings'-fanen, en der hedder 'Pause mellem dias', der ændre hvor længe hver dias vises, og en, der hedder 'effektvarighed', som kontrollerer, hvor længe det tager hver dias at overgå til den næste.

Flyt sliderne, til du har det ønskede antal sekunder.

4. Klik på 'anvend'

Efter du aktiverer indstillingerne, vil du se hastighedsændringerne i forhåndsvisningsvinduet med det samme.