Guide för översta navigeringsfältet i cssSlider

I översta navigeringsfältet i cssSlider finns det sex ikoner/knappar. De första tre ikonerna har med att skapa, spara och öppna ’projects’ (sv. ’projekt’), eller sliders, medan de tre övriga ikonerna har med olika funktioner inuti cssSlider såsom exportering av HTML eller att publicera sliders på webben.

Från vänster till höger:

  • Första ikonen (en sida med ett nedvänt hörn) låter dig att skapa ett nytt projekt/en ny slider
  • Andra ikonen (en öppen mapp) låter dig att öppna ett redan existerande projekt/en redan existerande slider.
  • Tredje ikonen (en diskett) låter dig att spara ditt nuvarande projekt/din nuvarande slider.
  • De tre andra ikonerna har specialfunktioner. Den första ikonen (en plussymbol med mot en grön cirkel) låter dig att lägga till nya bilder till din slider. Detta är inte det enda sättet du kan lägga till bilder på; du kan också dra och släppa bilderna från en mapp på din dator direkt i slidern. Eller om du redan har skapat en slider så kan du lägga till bilder från vänstra verktygsfältet med hjälp av plussymbolen.
  • Den andra ikonen (en pil som pekar nedåt på en hårddisk mot en blå cirkel) låter dig att spara din slider i HTML-format. Detta skapar då två mappar, en för bilder och en för ytterligare filer, inklusive två HTML-filer. Den öppnar också slidern i webbläsaren om du inte angett annat.
  • Sista ikonen (en glob på en blå cirkel) låter dig att få publicera din slider. Beroende på vilka inställningar du har valt under ’advanced settings’ (sv. ’avancerade inställningar’) så kommer din slider att exporteras som HTML-kod, laddas upp direkt till angiven FTP-server eller sparas som en Wordpress-tilägg. Om du inte anger något annat så kommer den att exportera slidern i HTML-kod, så ange annat om du inte vill exportera som HTML-kod.