Så tar du bort navigeringselement från din slider

De flesta skins för cssSlider har som standard en pil för nästa och föregående, en uppspelnings- & pausknapp, och några navigeringspunkter. Om du vill slå på eller av någon eller flera av dessa så följer du dessa steg:

1.Klicka på ‘Settings’-knappen (sv. ’Inställningar’)

Klicka på den stora växelikonen längst nere i högra panelen för att öppna settings-panelen (sv. inställningar). Se sen till att du är på ’general settings’-fliken (sv. ’allmänna inställningar’).

2. Använd kryssrutorna för att aktivera och avaktivera olika element

Nere på höger sida av general settings-fliken (sv. allmänna inställningar) så ser du flera kryssrutor såsom ‘Show Prev/Next buttons’ (sv. ’Visa föregående/nästa-knappar’) och ’Show bullet navigation’ (sv. ’Visa knappnavigering’). Markera eller avmarkera någon av dessas rutor för att aktivera eller inaktivera elementet i fråga.

3. Klicka på ‘Apply’ (sv. ‘Verkställ’)

När du klickar på apply (sv. verkställ) så kommer dina nya inställningar att verkställas för din slider.